ASTROBASE BBS 79/324-600 33600bps,8N1 0h-24h
ASTROBASE FTP ftp://ftp.bajaobs.hu/

C S I L L A G A S Z A T


ftp://astrobase.bajaobs.hu/pub/astrobase/astronom ASTROBASE FTP - CsillagászatA Naprendszer
Galaxisok, ködök, halmazok
Üstökösök
Ürmissziók
Csillagászati katalógusok
Csillagászati segédprogramok
Csillagászat-történet
I.A.P.P.P
Fényszennyezés
Távcsövek, optika
Változó-csillag adatok, térképek